reklamareklama
Daniel Vrbík - mapy tištěné tištěné interaktivní interaktivní všechny všechny

Liberec do kapsy (koncept USE-IT)

V únoru roku 2012 jsem se poprvé doslechl USE-IT mapách a napadlo mne zkusit udělat něco podobného v Liberci. Protože se jedná o poměrně hodně práce, nechtěl jsem tuto mapu dělat jen tak sám pro sebe. Mapu jsem tedy udělal pro svoji přítelkyni, která se do Liberce stěhuje a svým způsobem odpovídá cílové skupině pro kterou se USE-IT mapy v Evropě vytvářejí. Vzhledem k tomu, že vím, že jisté věci bude využívat častěji než jiné (například autobusovou linku, protože vím, kde bude bydlet), jsem si mohl dovolit mapu posunout z obecné roviny do roviny specifické pro její potřeby. Nevznikla tedy mapa, která by mohla nést skutečné označení USE-IT (pro jejíž získání je potřeba projít schvalovacím procesem a mapa musí mít jisté parametry).

Mapa je vytvořena na podkladu OpenStreetMap.org za použití programů QuantumGIS, Inkscape a Scribus. Po vytištění na rozměr A2 byla celá mapa oblepena izolepou, díky které se výrazně prodloužila její životnost. Upozorňuji, že obsah mapy je podřízen její jediné uživatelce a to se týká jak samotného mapového pole, tak doplňujících textů nebo grafiky.

Zhoršená kvalita výstupu a „nevzhledné“ barvy jsou dány exportem do nevhodného jpg a použitím aplikace Zoomify. Mapa není primárně tvořena pro prezentaci na monitoru.

Liberec do kapsy
Liberec do kapsy
Liberec do kapsy

Odkaz na mapu

Historický atlas vybraných území Evropy a Afriky podle Klaudia Ptolemaia

V rámci předmětu Z9110 - Historie kartografie 2 byl tvořen atlas území podle Klaudia Ptolemaia. Na atlase spolupracovalo dohromady 14 lidí, kdy každý zpracoval určité území v něm zobrazené. Mimo to je publikace doplněna o stručné informace o Ptolemaiově životě. Důležitou částí je také kapitola o použitých metodách a datech potřebných k tvorbě atlasu. Výsledkem je pak publikace o 56 stranách, obsahujících 33 map. Na níže uvedeném odkazu lze prohlédnout pdf s vybranými stranami výsledného atlasu.

Historický atlas vybraných území Evropy a Afriky podle Klaudia Ptolemaia

Odkaz na pdf

Liberec typografický

Na myšlenku vytvoření typografické mapy mě dovedly typografické mapy měst americké firmy Axis Maps LLC. Zkusil jsem tedy takto vytvořit mapu centra Liberce a to podle OpenStreetMap.org a s vydatnou kontrolou podle mapy.cz. Výsledné tři varianty typografických map jsou tvořeny pouze slovy tekoucími podle křivek, oříznutými podle polygonů budov, parků a vodních ploch, nebo umístěných volně do prostoru v případě náměstí. Celé jsou vytvořeny ručně v opensource programu Inkscape a jejich tvorba trvala zhruba týden.

Kliknutím na níže uvedené náhledy typografické mapy centra Liberce bude otevřena nová záložka (okno), ve kterém se zobrazí Vámi zvolená mapa v plné velikosti. Originální velikost map je A2, velikost souborů je zhruba 1,5 MB, proto je možné, že se mapa bude déle načítat, prosím vydržte dokud nebude stránka zcela načtena. Kliknutím na mapu v nově otevřené záložce (okně) ji přiblížíte nebo oddálíte. Posun je možný stiskem kolečka myši nebo posuvníky na krajích prohlížeče.

liberec ze slov - v1
liberec ze slov - v2
liberec ze slov - v3

Kam s ním?

Po zjištění, že v Liberci neexistuje veřejný seznam stanovišť tříděného odpadu, rozhodl jsem se takovou mapu vytvořit. Celé řešení je postaveno na OpenLayers, OpenStreetMap a Nominatim. Poslední jmenovaný slouží k vyhledání adresy pomocí veřejně dostupných zdrojů (více viz stránky projektu). Mapa ukazuje lokace kontejnerů na tříděný odpad v Liberci, kdy po najetí na vybraný bod je vyměněn znak a ukáží se typy kontejnerů na daném místě. Po kliknutí na znak jsou v informačním okně uvedeny počty příslušných kontejnerů, adresa tak, jak byla získána od Magistrátu města Liberce a zeměpisné souřadnice. Obsah ovšem velmi rychle zastarává, jelikož umístění kontejnerů se často mění.

Kam s ním?

Odkaz na mapu

Developement of small hydro cadastre for Northern Montenegro

Na této mapě jsem spolupracoval s Lukášem Hermanem. Záměrem bylo vytvořit jednoduchou interaktivní mapu, zobrazující potenciální vodní elektrárny na severu Černé hory. Po kliknutí na zvolený bod se měly vypisovat podrobné informace o dané elektrárně, včetně odkazů na grafy. Zadavatel dále chtěl jazykové mutace a možnost zaheslování dat. Beta verze je ke shlédnutí pod níže uvedeným odkazem, ale na výsledné mapě práce dále pokračuje. Použito bylo opět OpenLayers, jako podklad Google mapy a stejně jako u kontejnerů v Liberci jQuery k přidání efektů.

Developement of small hydro cadastre for northern Montenegro

Odkaz na mapu - heslo je "heslo"

Kartografická vizualizace zdravotních dat

V rámci předmětu Kartografická vizualizace zdravotních dat, v posledním semestru magisterského studia na Masarykově univerzitě, byla zpracována série map se zdravotní tematikou, konkrétně zabývající se jednotlivými diagnózami rakovin. První zde uvedená mapa ukazuje úmrtnost na rakovinu prostaty v Evropě a podíl starších 65 let v daných zemích. Druhá ukázka je výsledný poster jež se zabývá rakovinou mužských pohlavních orgánů v ČR. Třetí a čtvrtá mapa ukazuje další zpracovávané údaje vztahující se k problematice rakoviny v České republice. Kromě prvního byla cvičení zpracovávána ve dvojicích a na tvorbě posteru se tak podílel Jan Russnák. Vytvořeno v programech ArcGIS a Inkscape.

Úmrtnost na rakovinu prostaty a podíl obyvatel starších 65 let
Rakovina mužských pohlavních orgánů v ČR v letech 1995 - 2004

Interaktivní turistická mapa Jizerských hor

Interaktivní turistická mapa Jizerských hor byla mojí diplomovou prací. Podkladem byly Google mapy, data od firmy SHOCart, CEDA a vlastní mapování v terénu. Mapa je postavená na technologii GeoServeru a OpenLayers. Vzhledem k tomu, že není v mých možnostech umístit někam online verzi mapy, je nutné si ji pro zobrazení stáhnout z Informačního systému Masarykovy univerzity a spustit na vlastním počítači podle návodu. Na stejné adrese je umístěn i plný text práce. V případě zájmu je zde prezentace k obhajobě.

Interaktivní turistická mapa Jizerských hor
© Daniel Vrbík, 2012